معرفی شرکت

مجتمع کارخانجات سنگ سالار تولید کننده واش بتن آنتیک و سنگ های صنعتی وموزائیک های فول بادی در ابعاد منحصر به فرد

آدرس شرکت

تهران- سهروردی شمالی- خیابان کوروش- پلاک 57