استخدام برنامه نویس فرز cncشرح موقعیت شغلی

اپراتوری و برنامه نویسی فرز cnc برای ساخت قالب های صنعتی و قطعات صنعتی

معرفی شرکت

تولید قالب های تزریق پلاستیک و دایکست و برش تولید قطعات صنعتی

ارسال سریع فایل رزومه