معرفی شرکت

موسسه خیریه سمر یک سازمان مردم نهاد بوده که از سال 1386 برای حمایت از بیماران نیازمند مبتلا به سرطان بالای 14 سال فعالیت مینماید. این موسسه با حمایت های جامع کیفی در زمینه های روحی و روانی و همچنین تامین هزینه های دارویی و زندگی افراد تحت پوشش خودش موفق شده امید به زندگی را در بیماران مبتلا به سرطان زنده نگهدارد.