معرفی شرکت

فعالیت های شرکت سامان محیط آزما (سما) بر پایه مهندسی، تأمین و اجرا شکل گرفته است و بر همین اساس و با استفاده از ساختار ماتریسی، اکثر پروژه های صنعتی از قبیل: نفت، گاز و پتروشیمی انرژی های تجدید پذیر (خورشیدی، بادی، بیوگاز) محیط زیست تأسیسات آب و فاضلاب مهندسی ایمنی و فرآیند پدافند غیرعامل مدیریت بحران را تحت پوشش قرار می دهد و در این راستا نیروی انسانی، تجربه، تخصص و مدیریت مهمترین سرمایه های شرکت سامان محیط آزما می باشند. شرکت سامان محیط آزما (سما) پروژه های متعددی را با استفاده از تخصص و تجربه خود تکمیل نموده است و در این راستا توانسته است با بهترین مدیریت، منابع تخصصی مختلف را متمرکز کرده و در صورت نیاز از امکانات سایر شرکتها (داخلی و خارجی) بصورت تشکیل مشارکت و کنسرسیوم نیز استفاده نماید.


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.