استخدام فنی ماشین آلات کشاورزیشرح موقعیت شغلی

نیروی کار فنی در حوزه ماشین آلات کشاورزی جهت بازاریابی و فروش در شهرستان ها

ذکر دقیق حقوق درخواستی و مهارت ها و سوابق کاری در رزومه

معرفی شرکت

شرکت تولیدی صنعتی و بازرگانی در زمینه ماشین آلات کشاورزی می باشد

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.