استخدام کارمند فروششرح موقعیت شغلی

کارمند فروش (خانم) فعال باروابط عمومی بسیارقوی جهت کار در موسسه معتبر , آموزشی پزشکی (با شرایط مطلوب) محدوده گیشا نیازمندیم

معرفی شرکت

موسسه آموزشی

ارسال سریع فایل رزومه