استخدام انباردار


شرح موقعیت شغلی

استخدام انباردار

در تولیدی لباس نوزاد

دارای سابقه و متعهد

آشنایی با کامپیوتر و نرم افزار انبارداری

محدوده: شریعتی ، خیابان ملک

معرفی شرکت

تولیدی پوشاک نوزاد، برند روکو .

ارسال سریع فایل رزومه