استخدام حسابدار










شرح موقعیت شغلی

ثبت ورود و خروج و حسابرسی و انبار داری شرکت

معرفی شرکت

قطعه بندی مرغ شنیسل و ران، بال و کتف

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.