معرفی شرکت

شرکت راک سمپلز ایران، در زمینه تولید و توزیع سنگ ساختمانی فعالیت دارد.