معرفی شرکت

تولید کننده قطعات الکترونیکی خودرو

آدرس شرکت

کرج - شهرک صنعتی بهارستان - گلستان ششم شرقی -تاکستان جمونب -پلاک 193/3