استخدام مسئول دفتر

شرح موقعیت شغلی

به یک مسئول دفتر خانم منظم و مسئولیت پذیر نیازمند هستیم.

معرفی شرکت

شرکت دارویی با تمام مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو

ارسال سریع فایل رزومه