استخدام کارشناس ثبت نام راننده میدانی


شرح موقعیت شغلی

به تعدادی نیروی خانم و آقای فعال و با انگیزه جهت فعالیت در حوزه ثبت نام راننده بصورت میدانی و خیابانی با در آمد بالا نیازمندیم

تسویه دو هفته یکبار

بیمه حوادث

ارتقای شغلی

معرفی شرکت

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.