معرفی شرکت

شرکت ره وب سالیانه بیش از 10 ها نیروی کاراموز توحیل میگیرد و نیروی متخصص وارد بازار و حوزه ی کاری می کند. هدف ما ترویج این نوع سبک بازاریابی اینترنتی می باشد. بنابراین این امکان را برای دوست داران بخش بازاریابی دیجیتال، طراحی، برنامه نویسی و خیلی از کار های مربوطه دیگر ایجاد کرده است تا بتوانند استعداد های خود را شکوفا کنند و پس از اموزش کسب درامد کنند

سعادت آباد, علامه شمالی, برج علامه, طبقه ۱۰, واحد ۶