معرفی شرکت

روزهای اولی که دور هم جمع شدیم و با چشم های گرد زل زدیم به مانیتور تا اولین رزرو آنلاین روی سایت نوپامون ثبت بشه رو هنوز به یاد داریم . داستان اون روز رو برای همه اعضای جدید خانوادمون تعریف می کنیم . داستان بزرگ شدن و قد کشیدنمون، داستان راه افتادن و دوست پیدا کردنمون وسط تمام مشکلاتی که خواه ناخواه برامون پیش اومد. اما حالا همه اون روزها گذشته حالا هممون یه لبخند بزرگ زدیم و با تمام وجود به سمت هدفمون حرکت می کنیم و دنبال دوست های جدید می گردیم تا همراهیمون کنن.