معرفی شرکت

این شرکت فعال در زمینه اتوماسیون صنعتی و خانه هوشمند می باشد.

آدرس شرکت

اصفهان، خیابان سهروردی، نبش کوچه 5 (یارمحمدیان) مجتمع زیتون طبقه 1 واحد13