معرفی شرکت

شرکت رادین طب ویرا یا شرکت هف در زمینه تولید ماسک سه لایه و ماسک ساده پزشکی فعالیت دارد.