استخدام پزشک عمومی(اسلامشهر)
شرح موقعیت شغلی

پزشک عمومی(غیربازنشسته)

ساعت کاری 8 الی 14:30

معرفی شرکت

شرکتی پیمانکاری که مستقیما با شبکه بهداشت اسلامشهر همکاری دارد

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.