استخدام پزشک عمومی(اسلامشهر)شرح موقعیت شغلی

پزشک عمومی(غیربازنشسته)

ساعت کاری 8 الی 14:30

معرفی شرکت

شرکتی پیمانکاری که مستقیما با شبکه بهداشت اسلامشهر همکاری دارد

ارسال رزومه به این آگهی

برای ارسال رزومه می بایست ابتدا عضو سایت شوید.