معرفی شرکت

تولید کنده قطعات و قالب های صنعتی ، در حوزه های نفت پتروشیمی، هوافضایی ، پزشکی ، نوشت افزار ،


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.