معرفی شرکت

تولید کنده قطعات و قالب های صنعتی ، در حوزه های نفت پتروشیمی، هوافضایی ، پزشکی ، نوشت افزار ،

آدرس شرکت

تهران ، تهران پارس ، دوراهی رهبر ، بلوار دانشگاه