معرفی شرکت

شرکت تولیدی کفش و دمپایی و چکمه

آدرس شرکت

تهران شهرستان بهارستان شهرک صنعتی قلعه میر خیابان پروفسور شهریاری (رینگ کار سابق) کوچه صنعت 13 پلاک 5