معرفی شرکت

شرکت تولیدی پی نک، در تولید و بسته بندی کیسه و نخ های پلی اتیلن و پلی پروپیلن فعالیت دارد.