استخدام منشی
شرح موقعیت شغلی

منشی جهت پاسخگویی تلفن و امور داخلی شرکت

معرفی شرکت

شرکت در زمینه صادرات واردات مواد غذایی و سایر

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.