معرفی شرکت

پایگاه سلامت تحت نظر دانشگاه شهید بهشتی

آدرس شرکت

افسریه شمالی ۱۵ متری دوم نبش خ ۳۷ پلاک ۵۸۲ ط۲ واحد ۳