معرفی شرکت

انجام خدمات بهداشتی رایگان مثل: واکسیناسیون کودک، خدمات بارداری، فشارخون، قد و وزن کودک و بزرگسال