معرفی شرکت

شرکت هوشمند شبکه پایدار (سهامی خاص) و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۰۶۳۷۶ ، با هدف ارایه خدمات هوشمند سازی شهری نسبت به پیاده سازی سرویس های مبتنی بر کارت اعتباری، تخفیف و باشگاه مشتریان اقدام نموده و در این راستا طرح نقره ای و طلایی برای کسب و کارهای محترم و همچنین شهروندان گرامی فراهم آورده است. این سرویس ها در دو طرح نقره ای و طلایی و طرح رونق کسب و کار قابل بهره برداری و استفاده می باشد. شهر هوشمند ،‌ کسب و کار هوشمند