استخدام تکنسین برق

شرح موقعیت شغلی

به تکنسین برق و شبکه، کامپیوتر جهت پروژه تهران و شهرستان نیازمندیم.

معرفی شرکت

انجام پرژه های مرتبط با برق و شبکه

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.