استخدام منشی
شرح موقعیت شغلی

محل کار خیابان سمیه میباشد.

ساعت کار از 8:30 الی 16:30

روزهای پنجشنبه 8:30 الی 12:30

آشنا به Word و Excel

معرفی شرکت

شرکت در زمینه سخت افزار ، پشتیبانی شبکه lan , wan ، وپشتیبانی تجهیزات بانکی فعالیت دارد

ارسال سریع فایل رزومه