معرفی شرکت

تولید، بسته بندی و صادرات خرما و محصولات جانبی خرما به تمام نقاط جهان.


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.