معرفی شرکت

تولید، بسته بندی و صادرات خرما و محصولات جانبی خرما به تمام نقاط جهان.