معرفی شرکت

شرکت بازرگانی پارس، در زمینه فروش مواد غذایی فعالیت دارد.

آدرس شرکت

میدان آزادی- جنب مترو استاد معین- کوچه بیگ محمدلو- پلاک1