استخدام فروشنده پوشاک


شرح موقعیت شغلی

به یک همکار جهت فروشندگی پوشاک زنانه با شرایط ذیل نیازمندیم.

تمام وقت- بیمه - مرخصی (هفته ای یک روز)- حقوق وزارت کار

۱- دارای روحیه کار تیمی

۲- خوش برخورد

۳- منظم

۴- دارای سابقه فروشندگی

معرفی شرکت

فروشگاه پوشاک زنانه واقع در گوهردشت

ارسال سریع فایل رزومه