معرفی شرکت

شرکت سهامی خاص پارس نيرو تابلو به عنوان طراح و تامين کننده تابلو و تجهيزات الکتريکی مورد نياز پروژه هاي خود با اتکا به بيش از 18 سال تجربه مديران اين شرکت در زمينه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازي تابلوهای الکتريکی فشار ضعيف و متوسط جهت صنايع مختلف ، رنگ ، آب و فاضلاب استانهای مختلف ، صنايع خودرو سازی ، ايستگاههای پمپاژ و تصفيه آب ،سيستمهای آبرساني و آتشنشانی اتوماتيک کارخانجات ،صنايع كاغذ و كارتن ، صنايع گاز ، صنايع مترو ، صنايع نظامی ، مواد غذایی ، صنايع سيمان ، صنايع شيشه ، کارخانجات و مراکز صنعتی، واحدهاي بيمارستانی و...