معرفی شرکت

شرکت پارس سلولز تولید کننده کاغذ در شهرک صنعتی رازی می‌باشد.


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.