معرفی شرکت

شرکت پارس سلولز تولید کننده کاغذ در شهرک صنعتی رازی می‌باشد.