معرفی شرکت

مهندسین مشاور پادیرمانا با اخذ صلاحیت انجام خدمات مشاوره و مهندسی در رشته ساختمانهای مسکونی،اداری،نظامی و تجاری از سازمان برنامه استان تهران و همچنین پروانه طراحی و نظارت پایه ارشد در پنج رشته سازه،معماری،تاسیسات مکانیکی،برقی و نقشه برداری از وزارت راه و شهرسازی در استان تهران ،آماده ارائه خدمات مهندسی به کارفرمایان محترم میباشد.


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.