معرفی شرکت

فعالیت شرکت در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی میباشد

آدرس شرکت

شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی خیابان جواد کارگر پلاک 45 واحد 1