معرفی شرکت

شرکت سولفوناسیون پدیده شیمی غرب تولید کننده مواد اولیه محصولات شوینده می باشد ، این شرکت زیرمجموعه گروه هلدینگ گلرنگ است .


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.