معرفی شرکت

زمینه فعالیت: تولید قوطی کمپوت و کنسرو

آدرس شرکت

شهرک صنعتی فردوسی