معرفی شرکت

شرکت بازرگانی که در زمینه خرید و فروش مواد شیمیایی و لوازم آزمایشگاهی فعالیت دارد

آدرس شرکت

خیابان آزادی - خیابان حبیب اله پلاک 81