استخدام کارمند


شرح موقعیت شغلی

استخدام کارمند آقا و خانم با تجربه

در شرکت حمل و نقل بین المللی -ترانزیت کالا

محل فعالیت شرکت تقاطع خیابان ولیعصر و فاطمی می باشد.

معرفی شرکت

فعالیت در عرصه حمل و نقل بین المللی - ترانزیت کالا

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.