معرفی شرکت

فعالیت در عرصه حمل و نقل بین المللی - ترانزیت کالا

تهران-تقاطع خیابان ولیعصر و فاطمی-خیابان عبده-پلاک57-طبقه 2-واحد5