معرفی شرکت

شرکت تولیدی نورپلاستیک با سابقه بیش از دو دهه در صنعت تولیدی در حال فعالیت می باشدمحصولات این شرکت با نام پردیس در بازار آماده مصرف میباشند.