معرفی شرکت

هلدینگ نیلپر دارای چند شرکت زیر مجموعه در حوزه های تولید مبلمان و صندلی (تولیدی نیلپر)، فروش و خدمات پس از فروش (نیلوفر آبی مانا)، نرم افزار های ERP (داده پردازی نیلرام)، بازرگانی خارجی (وین ورد) و تولید جلو مبلی و محصولات چوبی (تولیدی پرسیس) می باشد. شرکت تولدی نیلپر واقع در شهرک صنعتی پرند و شرکت های نیلوفر، وین ورد، نیلرام واقع در دفتر مرکزی (شهرک غرب) و تولیدی پرسیس واقع در شهرک صنعتی بهارستان کرج مستقر هستند.

آدرس شرکت

شهرک غرب ،خیابان سپهر خیابان گلبرگ سوم کوی گلرخ غربی پلاک 111