معرفی شرکت

مجموعه نگین هنر از سال 1378 در راستای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور در زمینه صنایع نمایشگاهی و معماری داخلی شروع به کار نمود. با توجه به رویکرد توسعه صنایع نمایشگاهی و استفاده از فناوری های جدید در بحث دکوراسیون داخلی در چشم انداز کاهش وابستگی به اقتصاد خام فروشی و حمایت از تولیدکننده های داخلی در رقابت با شرکت های معتبر خارجی، این شرکت از همان ابتدا بنا را بر آن داشت که همواره با استفاده از نیروهای متخصص از دانشگاه های معتبر کشور و همچنین پرورش استعدادها و نگرش های نو، بتواند گامی هرچند کوچک در راستای آبادانی و توسعه اقتصادی میهن اسلامی بردارد.

تهران ونک