استخدام کارشناس پشتیبانی

شرح موقعیت شغلی

استخدام فوری

نیازمند کارشناس پشتیبانی

مسلط به زبان عربی در حد مکالمه

با روابط عمومی مناسب

معرفی شرکت

موسسه ی آموزشی بین المللی ارتباط با دانشگاه های سراسر کشور

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.