استخدام کارشناس منابع انسانی


شرح موقعیت شغلی

آشنایی کامل با فرآیند های منابع انسانی

آشنا به فرآیندهای توسعه و تعالی منابع انسانی

آشنا به تهیه و تنظیم آئین نامه ها و روش های اجرایی

آشنایی به قوانین کار و تامین اجتماعی

توانایی رفتن به ماموریت

معرفی شرکت

نصیر عمران آریا یک شرکت پیمانکاری می باشد که پروژه های مختلف

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.