معرفی شرکت

نماینده انحصاری توزیع و پخش محلول های ضدعفونی کننده شرکت هلدینگ به بان شیمی (تولید کننده محصولات و تکنولوژی در صنعت شوینده ها و ضدعفونی کننده ها)