معرفی شرکت

فعال در حوزه ی طراحی و تولید پرینتر های سه بعدی

آدرس شرکت

خیابان جی شرقی -ساختمان خلیج فارس