معرفی شرکت

نفیس آسانبر یک شرکت آسانسور و تولید قطعات و مونتاژ آن ها می‌باشد.


فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی شغلی وجود ندارد.