استخدام مهندس


شرح موقعیت شغلی

مهندس خانم با حداقل 5 سال سابقه کاری مسلط به متره و برآورد در فهرست بهای خطوط انتقال و راه و باند جهت تکمیل کادر دفتر فنی جهت شیفت صبح نیازمندیم .

معرفی شرکت

فعال در زمینه ساخت و ساز ساختمای ، راهسازی، تعمیرات

ارسال سریع فایل رزومه